Όνομα:
Στοιχεία Επικοινωνίας 
 
Φ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Α.Ε. 
Κορνάρου 5 Σύνταγμα 
10563 - Αθήνα 
 
Τηλ: 210-3240145 
Fax: 210-3241986 
 
e-mail: info@deftereos.gr 
 
Πωλήσεις Χονδρικής 
 
Παλμίνα Δευτεραίου 
Τηλ: 210-3240145 
e-mail: palmina@deftereos.gr
Επώνυμο:
E-mail:
Σχόλια